Почетна

Добродошли на наш сајт

Предузеће “Мега Дата” ДОО основано је 1995 године као приватно предузеће за пружање књиговодствених услуга и обављање трговинске делатности. Данас послује као Д.О.О чији је оснивач Стевановић Стојан. Предузеће се бави углавном пружањем консултантских и књиговидствених услуга за педесет коминтената, вредновањем основних средстава у складу са М.Р.С., израдом процене друштвеног капитала и имовине, програма приватизације, израдом процене удела и улога који служи као основа за повећање капитала предузећа, израдом бизнис планова, обрачуном разлике у цени и др.

Налази се на другом спрату на локацији између Дома Синдиката и Робне куће “Београд”, у улици Трг Револуције бр. 33 у Лесковцу. “Мега Дата” ДОО је организована у три дела рачуноводствени, развојни и трговински. Предузеће има 7 упошљена радника један са високом стручном спремом 2 са вишом стручном спремом и три радника са средњом школском спремом. Предузеће поседује у власништву 60 м2 пословног простора.