Кадрови

Кадрови

МЕГА ДАТА је остварила највећи део свог успеха захваљујући пажљивом избору кадрова који својим образовањем, радним искуством и способношћу комуникације заслужују да буду чланови тима за 21 век. Најзначајнији чланови МЕГА ДАТА тима су:

Стевановић Стојан

 • Датум рођења: 09.02.1958

 • Радно искуство: 24 године

 • Радно место: Директор

 • Радно искуство: Након дипломирања радио је у предузећу “Градитељ” на месту шеф рачуноводства. Поседује цертификат са професионалним звањем рачуновође. Наведено предузеће имало је 1300 запослених и организоване градње у Београду, Крагујевцу и Неготину. АД “Градитељ” је прво предузеће које је у Јабланичком округу спровело приватизацију 26.01.1999 године у првом кругу својинске трансформације у чему је активно учествовао.

 • Страни језици: Руски језик

Арсић Надица

 • Датум рођења: 13.12.1954

 • Радно искуство: 22 године

 • Радно место: Финансиски руководилац

 • Образовање: Висока школска спрема на Економском факултету у Нишу, стручни назив, дипомирани економиста и цертификат са професионалним звањем овлашћени рачуновођа издат од стране Савеза рачуновођа и ревизора Србије.

 • Радно искуство: Након дипломорања радила је у предузећу “Благоје Николић” које се бави производњом столарије, као референт плана анализе и расподеле од 1982-1984 године. Од 1985 до марта 1996 радила је на пословима помоћника шефа рачуноводства. Од 1986-1983 радила је на пословима шефа службе разлике у цени у ГИК ХОЛДИНГ АД “Градитељ” Лесковац а од 1983 до 2002 обављала је послове Директора економског финансиског сектора у истом предузећу. Наведено предузеће је имало упослених 1300 радника у 8 предузећа са организованим градњама у Београду, Крагујевцу и Неготину.

 • Страни језици: Руски.

Максимивић Милутин

 • Датум рођења: 23.10.1975

 • Радно искуство: 7 година.

 • Радно место : Спољни сарадник

 • Образовање: Висока школска спрема на економском факултету у Београду. Дипломирао 11.новембра 2002, на смеру Маркетинг и стекао звање дипломираниг економисте. Уписане последипломске студије: Економски факултет Универзитета у Београду. Смер: Организација и менаџмент.

 • Радно искуство: 1998 – 1999 Радио је у предузећу “Мега – Дата” ДОО, Лесковац као Рачуновођа. У периоду 2000 – 2001 “Маркетинг радионица”. Економски факултет Београд. Био је ангажован као сарадник на: Пројекту – Летња школа Европске Уније, прикупљању примарних статистичких података, истраживању тржишта, изради маркетинг планова, учествовао је у кампањи Министарства здравља и животне околине Р. Србије и Скупштине града Београда ” Чувајмо Јелке”.2002 – 2003 “Мега – Дата” ДОО Лесковац Био је ангажован на пословима : Израде програма приватизације, израде бизнис планова, овлашћени је заступник предузећа у расписаним тендерима Агенције за приватизацију, такође је био ангажован на пословина везаним за робно и финансиско рачуноводство.2004 – “Београф Букуља” АД. Ангажован је на пословима спољне и унутрашње трговине у сектору набавке и то: контакти са иностраним партнерима у циљу увоза опреме, резервних делова и репроматеријала, прављење комерцијалних уговора са страним и домаћим партнериме, набавка потребних делова на домаћем тижишту, припрема неопходне документације за увоз робе и организација царињења, пријављивање и продужење кредитних послова код Народне Банке Србије…

 • Страни језици: Енглески и Немачки .

Станковић Далибор

 • Датум рођења: 24.08.1983

 • Радно искуство: 6 године.

 • Радно место: Администратор

 • Образовање: Средња школска спрема, А+ сертификат и положен стручни испит.

 • Радно искуство: 6 година рада у фирми “Мега Дата” ДОО где и данас ради.

 • Страни језици: Енглески

 • Остало: рад у еxцел-у, ворд-у, поwерпоинт-у, Макромедиа Дреамвеавер-у, ц++.

Стевановић Јасмина

 • Датум рођења: 26.06.1982

 • Радно искуство: 8 година.

 • Радно место: Финансиски књиговођа

 • Образовање: Средња школска спрема и сертификат са професионалним звањем рачуновођа.

 • Радно искуство: 8 година рада у фирми”Мега Дата” ДОО где и данас ради

Данковић Марија

 • Датум рођења: 09.02.1986

 • Радно искуство: 4 година.

 • Радно место: Финансиски књиговођа

 • Образовање: Виша економска школа – Економиста за робни промет.

 • Радно искуство: 4 година рада у фирми”Мега Дата” ДОО где и данас ради

 • Страни језици: Енглески