Референце

Списак најзначајнијих улуга пружених у неколико претходних година

Процене капитала:

 • ДП “Зеле Вељковић” Лесковац – текстилно предузеће .
 • ДП “Вунил” Лесковац – вунарски институт .
 • ДП “Црна Трава” Лесковац – пројектовање и грађевинарство .
 • ДП “Пионир” Лесковац – угоститељско предузеће .
 • ДП “Морава” Лесковац – производња грађевинског материјала .
 • ДП “Сигналсервис” Лесковац – производња путне сигнализације .
 • Завод за специјализовану рехабилитацију ” Гејзер” Сијеринска Бања .
 • ЈКП “Комуналац” Лесковац – комуналне услуге .
 • ДП “Универзал” Лесковац – професионална рехабилитација и оспособљавање хендикепираних лица .
 • ДП ” Слободан Јовић ” Брестовац – производња машина за пољопривредну производњу
 • УТП “Власина” Власотинце – угоститељство и туризам .
 • ЗЗ “Поморавље” Богојевце – пољопривреда.

Програми приватизације:

 • ДП “Пионир” Лесковац .
 • ДП “Транспорт” Лесковац .
 • ДП “Црна Трава” Лесковац .
 • УТП “Власина” Власотинце .
 • ДП ” Слободан Јовић” Брестовац .
 • ДП “Полимермер” Лесковац .

Комплетан поступак аукциске приватизације:

 • ДП “Пионир” Лесковац .
 • ДП “Црна Трава” Лесковац .
 • ДП “Слободан Јовић” Лесковац .

Процене имовине:

 • ДП “Тргоцентар” Лесковац .
 • ДП “Моравка” Лесковац .
 • АД “Радан” Печењевце .
 • ЗЗ “Кооператива” Лесковац .
 • ДОО “БАТА ШПЕД” Власотинце.
 • ЗЗ “Дубочица” Лесковац.
 • ДОО “БАТА ТРГОВИНА” Власотинце.

Процена улога:

 • ТПП “МК” ДОО Лесковац.
 • АД “Патекс” Вучје.

Израда бизнис планова:

 • Мешовито трговинско предузеће “Микрон Комерц” Лесковац .
 • “МЕГА ДАТА” Лесковац – књиговодствене услуге .
 • “Ауто Стил” Лесковац – услужно трговинска радња .
 • “БАТА ШПЕД” Власотинце.
 • “БАТА ТРГОВИНА” Власотинце

Израда деобног биланса:

 • Холдинг предузеће “Лескодрво” Лесковац- производња дрвне галантерије , намештаја и друго .

Консултанске услуге:

 • ДП “Тргопромет” Лесковац .
 • АД “Пионир” Лесковац.
 • АД “Патекс” Вучје.
 • Холдинг “Лескодрво” Лесковац.
 • АД “Стандард” Лесковац.
 • АД “Црна Трава” Лесковац.

Процена уговорних обавеза при куповини од Агенције за приватизацију

 • АД “Стандард” Лесковац.
 • АД “Фатекс” Вучје.
 • АД “Млинпек” Бојник.
 • АД “Вучјанка” Вучје.
 • “Житопромет” Ниш.
 • “Машинотекс” Лесковац.
 • АД “Столе” Лесковац.
 • АД “Јавор – Ниш” Ниш.

Процењивање балансних позиција по МРС 16

 • “Топлана” Ниш.
 • “Тим трејд” Лесковац.
 • ДЦП “Агро” Лесковац.
 • “Нани” Ниш.
 • АД “Радан” Печењевце.

Унапред припремљени план реорганизације

МЕГА ДАТА Лесковац врши пружање комплетних рачуноводствено-финансиских услуга за преко 50. коминтената, као и услуга заступања код судских спорова за одређени број коминтената.
У сарадњи са ревизорском кућом Мооре Степхенс Београд учествује у ревизији срдњих и великих предузећа, као и ревизији улога који служи као основа за повећање капитала предузећа.